Sociologi
Övrigt, 2007

Författare

Jan Carle

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-44-01947-5