Comparative study of the application of traditional and novel extractants for the separation of metals from MSWI fly ash leachates
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Jinfeng Tang

Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Rikard E Ylmén

Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Martina Petranikova

Oorganisk miljökemi 2

Christian Ekberg

Oorganisk miljökemi 2

Britt-Marie Steenari

Oorganisk miljökemi 2

Journal of Cleaner Production

0959-6526 (ISSN)

Vol. 172

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Interaktionsteknik

Miljövetenskap

DOI

10.1016/j.jclepro.2017.10.152