Progress and challenges in electrically pumped GaN-based VCSELs
Paper i proceeding, 2016

Författare

Åsa Haglund

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Seyed Ehsan Hashemi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Jörgen Bengtsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Johan Gustavsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Martin Stattin

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

STEFAN CARLSSON

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Filip Hjort

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Marco Calciati

Politecnico di Torino

Michele Goano

Politecnico di Torino

Workshop on Vertical-Cavity Lasers
Gothenburg, Sweden,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Materialvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

DOI

10.1117/12.2229428

Mer information

Skapat

2018-02-07