Continuous Experimentation - Challenges, Implementation Techniques, and Current Research
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Gerald Schermann

Universität Zürich

Jürgen Cito

Universität Zürich

Philipp Leitner

Data- och informationsteknik, Software Engineering, Software Engineering for Cyber Psysical Systems

IEEE Software

0740-7459 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Programvaruteknik

Systemvetenskap

Datavetenskap (datalogi)