Exploring complaints by female and male patients at Swedish hospitals using a probabilistic graphical model
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Erik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Hendry Raharjo

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Susanne Gustavsson

Industriell kvalitetsutveckling

Scandinavian Journal of Caring Sciences

0283-9318 (ISSN) 1471-6712 (eISSN)

Ämneskategorier

Omvårdnad

DOI

10.1111/scs.12560