A recurrent neural network based microscopic car following model to predict traffic oscillation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2017

Författare

Mofan Zhou

Griffith University

Xiaobo Qu

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Xiaopeng Li

University of South Florida

Tramsportation Research, Part C: Emerging Technologies

0968-090X (ISSN)

Vol. 84 245-264

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Transportteknik och logistik

Företagsekonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-08