Bayesian Generalized Two-way ANOVA Modeling for Functional Data Using INLA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Yu (Ryan) Yue

David Bolin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Håvard Rue

Xiao-Feng Wang

Statistica Sinica

1017-0405 (ISSN)

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

DOI

10.5705/ss.202016.0055

Mer information

Skapat

2018-03-08