Parameters influencing hydrophobization of paper by surface sizing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Frida Iselau

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Kerstin Malmborg-Nyström

Unknown organization

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Romain Bordes

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Nordic Pulp and Paper Research Journal

0283-2631 (ISSN)

Vol. 33 1 58-66

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Materialkemi

Annan kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap