The potential to use QSAR to populate ecotoxicity characterisation factors for simplified LCIA and chemical prioritisation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Hanna Holmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Jenny Lexén

Unknown organization

Magnus Rahmberg

Unknown organization

Ullrika Sahlin

Unknown organization

Tomas Rydberg

Unknown organization

International Journal of Life Cycle Assessment

0948-3349 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Kemiteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

DOI

10.1007/s11367-018-1452-x