The potential to use QSAR to populate ecotoxicity characterisation factors for simplified LCIA and chemical prioritisation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Hanna Holmquist

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Jenny Lexén

Organisation okänd

Magnus Rahmberg

Organisation okänd

Ullrika Sahlin

Organisation okänd

Tomas Rydberg

Organisation okänd

International Journal of Life Cycle Assessment

0948-3349 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Kemiteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

DOI

10.1007/s11367-018-1452-x

Mer information

Skapat

2018-04-13