Influence of White LO Noise on Wideband Communication
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

multigigabit

high data rate

multiplicative noise

64-quadrature amplitude modulation (64-QAM)

phase noise

millimeter-wave (mm-wave) communication

Frequency multiplier

white LO noise.

LO noise floor

high-frequency local oscillator (LO)

Författare

Jingjing Chen

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Zhongxia Simon He

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Thomas Eriksson

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Thomas Swahn

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques

0018-9480 (ISSN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

Annan elektroteknik och elektronik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1109/TMTT.2018.2814040