Unpacking challenges of data commentary writing in master’s thesis projects: an insider perspective from chemical engineering,
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Andreas Eriksson

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Lene Nordrum

Lunds universitet

Research in Science and Technological Education

0263-5143 (ISSN) 1470-1138 (eISSN)

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Pedagogiskt arbete

DOI

10.1080/02635143.2018.1460339