Extensional viscosity of a beta-glucan concentrate
Paper i proceeding, 2018

hyperbolic die

extensional viscosity

capillary viscometer

beta glucan

Författare

Kristina Karlsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Marco Berta

Camilla Öhgren

Mats Stading

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Mikael Rigdahl

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

18-18

Nordic Polymer Days
Köpenhamn, Denmark,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2018-05-31