Uncovering English-Medium-Instruction: Glocal Issues in Higher Education
Inledande text i tidskrift, 2018

Författare

Irena Vodopija-Krstanovic

Organisation okänd

Hans Malmström

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Fackspråk och kommunikation

Journal of English for Academic Purposes

1475-1585 (ISSN)

Vol. 33 120-123

Ämneskategorier

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik

Studier av enskilda språk