ActiveNavigator: Toward Real-Time Knowledge Capture and Feedback in Design Workspaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Dylan Moore

Stanford University

Xiao Ge

Stanford University

David Sirkin

Stanford University

Daniel Stenholm

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Wendy Ju

Cornell Tech

International Journal of Engineering Education

0949-149X (ISSN)

Vol. 34 2(B) 723-733

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Tvärvetenskapliga studier

Styrkeområden

Produktion