Constitutive description of yield properties for heterogeneous polymers
Paper i proceeding, 2014

Författare

Mohsen Mirkhalaf

Göteborgs universitet, Institutionen för fysik

Francisco Pires

Universidade do Porto

Ricardo Simoes

Universidade do Minho

17th International Conference on Advances and Trends in Engineering Materials and their Applications
Montreal, Canada,

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2018-06-12