The virtue of customizing solutions: A managerial framework
Kapitel i bok, 2018

Modularization

Interaction

Customization

Commonalities

Solutions

Författare

Siri Jagstedt

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Klas Hedvall

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Magnus Persson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Practices and Tools for Servitization

291-308

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

DOI

10.1007/978-3-319-76517-4

Mer information

Skapat

2018-06-13