From project partnering towards strategic supplier partnering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Construction planning

Construction site

Case study

Strategic mangagement

Författare

Viktoria Sundquist

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Kajsa Hulthén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Lars-Erik Gadde

Industriell marknadsföring

Engineering, Construction and Architectural Management

0969-9988 (ISSN) 1365-232X (eISSN)

Vol. 25 358-373

Styrkeområden

Transport

Building Futures

Ämneskategorier

Byggproduktion

Företagsekonomi

DOI

10.1108/ECAM-08-2016-0177