The CO2 capturing ability of cellulose dissolved in NaOH(aq) at low temperature
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Maria Gunnarsson

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik

Diana Bernin

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk apparatteknik

Åsa Östlund

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Merima Hasani

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik

Green Chemistry

1463-9262 (ISSN) 1463-9270 (eISSN)

Avancell - Vedbaserad Cellulosatextil

Södra, 2013-01-01 -- 2017-01-01.

Ämneskategorier

Annan kemi

Organisk kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1039/C8GC01092G