NUMERICAL AND EXPERIMENTAL STUDY ON BLEED IMPACT ON INTERMEDIATE COMPRESSOR DUCT PERFORMANCE
Paper i proceeding, 2018

Författare

Elias Siggeirsson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Niklas Andersson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Fredrik Wallin

Organisation okänd

GKN Aerospace Sweden

Proceedings of ASME Turbo Expo 2018

GT2018-76649

ASME 2018 Turbo Expo
Oslo, Norway,

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Rymd- och flygteknik

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-29