From one-sized to over-individualized? Service logic’s value creation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Erik Olsson

Industriell kvalitetsutveckling

Lars Nordgren

Lunds universitet

Journal of Management and Organization

1833-3672 (ISSN)

Ämneskategorier

Företagsekonomi

DOI

10.1108/JHOM-02-2018-0059

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-28