GLOBAL KOPPELMAN FORMULAS ON (SINGULAR) PROJECTIVE VARIETIES
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Journal of Geometric Analysis

1050-6926 (ISSN)

Vol. to appear

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2018-08-10