Investigating synchromodality from a supply chain perspective
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

Författare

Alan McKinnon

Chuanwen Dong

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Robert Boute

Marc Verelst

Transportation Research Part D: Transport and Environment

1361-9209 (ISSN)

Vol. 61 A 42-57

Ämneskategorier

Ekonomisk geografi

Annan naturresursteknik

Miljövetenskap

DOI

10.1016/j.trd.2017.05.011

Mer information

Skapat

2018-09-12