Rings of PDE-preserving operators on nuclearly entire functions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

bounded type

Författare

Henrik Petersson

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Studia Mathematica

0039-3223 (ISSN)

Vol. 163 3 217-229

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.4064/sm163-3-2

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05