RICS-el: Building a National Testbed for Research and Training on SCADA Security, in proceedings for CRITIS 2018, September 2018.
Paper i proceeding, 2018

Författare

Magnus Almgren

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Peter Andersson

FOI

Gunnar Björkman

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Mathias Ekstedt

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Jonas Hallberg

FOI

Simin Nadjm-Tehrani

Linköpings universitet

Erik Westring

FOI

the 13th edition of the International Conference on Critical Information Infrastructures Security

CRITIS 2018
Kaunas, Lithuania,

Säkra IT-system för drift och övervakning av samhällskritisk infrastruktur

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015-09-01 -- 2020-08-31.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Energi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-20