How smart is Smart Growth? Examining the environmental validation behind city compaction
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

smart growth

city compaction

city densification

sustainable development

Författare

Åsa Gren

Johan Colding

Meta Berghauser Pont

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Lars Marcus

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Ambio

0044-7447 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

DOI

10.1007/s13280-018-1087-y

Mer information

Skapat

2018-12-20