Fringe fitting and group delay determination for geodetic VLBI observations of DOR tones
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2018

 DOR tones

 Geodetic VLBI

 Chang’E-3 lander

Fringe fitting

Författare

ZhongKai Zhang

Universität Bonn

SongTao Han

Beijing Aerospace Control Center

Qiang Zhong

Beijing Aerospace Control Center

Axel Nothnagel

Universität Bonn

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik

Advances in Space Research

0273-1177 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

DOI

10.1016/j.asr.2018.11.018

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-04