Technologies toward implementation of probabilistic constellation shaping [invited]
Paper i proceeding, 2018

Författare

Tsuyoshi Yoshida

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Proc. European Conference on Optical Communication (ECOC)

European Conference on Optical Communication (ECOC)
Rome, Italy,

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ECOC.2018.8535228

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-16