Technologies toward implementation of probabilistic constellation shaping [invited]
Paper i proceeding, 2018

Författare

Tsuyoshi Yoshida

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Proc. European Conference on Optical Communication (ECOC)

European Conference on Optical Communication (ECOC)
Rome, Italy,

Ämneskategorier

Kommunikationssystem

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1109/ECOC.2018.8535228

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-16