Chemical Analysis of Single Cells
Reviewartikel, 2019

Författare

Pieter E. Oomen

Göteborgs universitet

Mohaddeseh A. Aref

Göteborgs universitet

Ibrahim Kaya

Göteborgs universitet

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Nhu TN Phan

Göteborgs universitet

Georg-August-Universität Göttingen

Andrew Ewing

Göteborgs universitet

Analytical Chemistry

0003-2700 (ISSN) 1520-6882 (eISSN)

Vol. 91 1 588-621

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Analytisk kemi

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1021/acs.analchem.8b04732

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-03