Investigating the gravitational stability of a radio telescope’s reference point using a terrestrial laser scanner: Case study at the Onsala Space Observatory 20-m radio telescope
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

VLBI

Laser scan registration

Parameter estimation

Deformation analysis

Bundle adjustment

Författare

Christoph Holst

Universität Bonn

Axel Nothnagel

Universität Bonn

Rüdiger Haas

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Onsala rymdobservatorium, Rymdgeodesi och geodynamik

Heiner Kuhlmann

Universität Bonn

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing

0924-2716 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Annan teknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

DOI

10.1016/j.isprsjprs.2019.01.010

Mer information

Senast uppdaterat

2019-01-24