Bayesian inference for stochastic differential equation mixed effects models of a tumor xenography study
Preprint, 2018

repeated measurements

synthetic likelihood

pseudo-marginal MCMC

state-space model

intractable likelihood

Författare

Umberto Picchini

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Julie Lyng Forman

Köpenhamns universitet

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Mer information

Skapat

2019-02-03