Prospective study of lignin-based and recycled carbon fibers in composites through meta-analysis of life cycle assessments
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Frida Hermansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Mathias Janssen

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Magdalena Svanström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Journal of Cleaner Production

0959-6526 (ISSN)

Vol. 223 946-956

Lignin Based Carbon Fibres for Composites (LIBRE)

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2016-11-01 -- 2020-10-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Energisystem

Miljövetenskap

Styrkeområden

Materialvetenskap

DOI

10.1016/j.jclepro.2019.03.022

Mer information

Skapat

2019-03-26