Density-based Compressible Solver with Equilibrium Cavitation Model in OpenFOAM
Paper i proceeding, 2016

Författare

Mohammad Hossein Arabnejad Khanouki

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Rickard Bensow

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

Claes Eskilsson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Marin teknik

19th Numerical Towing Tank Symposium - NuTTS
St Pierre d'Oleron, France,

CaFE

Europeiska kommissionen (Horisont 2020), 2015-01-01 -- 2019-01-01.

Styrkeområden

Transport

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-03