A miniaturized optical gas-composition sensor with integrated sample chamber
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2016

Författare

N.P. Ayerden

Technische Universiteit Delft

Mohammadamir Ghaderi

Technische Universiteit Delft

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Ger de Graaf

Reinoud F. Wolffenbuttel

Technische Universiteit Delft

Sensors and Actuators, B: Chemical

0925-4005 (ISSN)

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Analytisk kemi

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2019-04-08