Design, fabrication and characterization of infrared LVOFs for measuring gas composition
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2014

Författare

N.P. Ayerden

Mohammadamir Ghaderi

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial och system

Jose H. Correia

Universidade do Minho

Ger de Graaf

Reinoud F. Wolffenbuttel

Technische Universiteit Delft

Journal of Micromechanics and Microengineering

0960-1317 (ISSN)

Vol. 24 8

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Annan medicinsk bioteknologi

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-09