Smart Traction Control Systems for Electric Vehicles Using Acoustic Road-type Estimation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Daghan Dogan

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Pinar Boyraz Baykas

Olycksanalys och prevention

IEEE Transactions on Intelligent Vehicles

2379-8858 (ISSN) 2379-8904 (eISSN)

Vol. xx x

Ämneskategorier

Maskinteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

DOI

10.1109/TIV.2019.2919461

Mer information

Senast uppdaterat

2019-07-18