Optimization of process parameters for mechanical extraction of banana juice using response surface methodology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Banana juice,

optimization,

mechanical juice extraction,

response surface methodology

Författare

Nuria Majaliwa

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Oscar Kibazohi

Dar es Saalam universitet

Marie Alminger

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Journal of Food Science and Technology

0022-1155 (ISSN)

Sustainable Agriculturan Productivity, Processing and Value Chain for Enhancing Food Security in Tanzania

SIDA, 2016-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Miljövetenskap

DOI

10.1007(s13197-019-03875-7

Mer information

Skapat

2019-06-24