Numerical Investigation of Mesh/Turbulence/Spray Interaction for Diesel Applications
Paper i proceeding, 2005

turbulence

grid dependency

spray

simulation

diesel

CFD

lagrangian

Författare

Fabian Kärrholm Peng

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

P. A. Niklas Nordin

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning

SAE Technical Papers

0148-7191 (ISSN)

2005-01-2115

Ämneskategorier

Energiteknik

Farkostteknik

DOI

10.4271/2005-01-2115

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-03