Argon-Helium mixtures as Laser-Powder Bed Fusion Atmospheres: Towards increased build rate of Ti-6Al-4V
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

Författare

Camille Nicole Géraldine Pauzon

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Pierre Forêt

Eduard Hryha

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Tanja Arunprasad

Lars Nyborg

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Journal of Materials Processing Technology

0924-0136 (ISSN)

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Annan materialteknik

Farkostteknik

DOI

10.1016/j.jmatprotec.2019.116555

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-18