Sato-Tate equidistribution of certain families of Artin L-functions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2019

We study various families of Artin L-functions attached to geometric parametrizations of number fields. In each case we find the Sato–Tate measure of the family and determine the symmetry type of the distribution of the low-lying zeros.

Artin L-functions

Sato-Tate equidistribution

Low-lying zeros

Författare

Arul Shankar

University of Toronto

Anders Södergren

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Nicolas Templier

Cornell University

Forum of Mathematics, Sigma

2050-5094 (ISSN)

Vol. 7

Värdefördelning för L-funktioner och zetafunktioner

Vetenskapsrådet (VR), 2017-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Algebra och logik

Geometri

Matematisk analys

Fundament

Grundläggande vetenskaper

DOI

10.1017/fms.2019.18

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-23