Social media visibility of open access versus non-open access articles: A case study of Life Sciences & Biomedicine
Paper i proceeding, 2019

social media

open access,

regression models

visibility

Författare

Tahereh Dehdarirad

Chalmers, Vetenskapens kommunikation och lärande, Forskarstöd, bibliometri och rankning

17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTOMETRICS & INFORMETRICS ISSI2019 with a Special STI Indicators Conference Track

Vol. 1 762-769

ISSI 2019-17th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTOMETRICS & INFORMETRICS
Rome, Italy,

Ämneskategorier

Medie- och kommunikationsvetenskap

ISBN

9788833811185

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-10