Enabling Technologies for Optical Data Center Networks: Spatial Division Multiplexing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

L Zhang

Jiajia Chen

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Erik Agrell

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Rui Lin

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Lena Wosinska

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Optiska nätverk

Journal of Lightwave Technology

0733-8724 (ISSN)

Ämneskategorier

Telekommunikation

Atom- och molekylfysik och optik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1109/JLT.2019.2941765

Mer information

Skapat

2020-01-16