Flexible office, flexible working? A post-relocation study on how and why university employees use a combi-office for their activities at hand.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

(Accepted - In edition)

post-relocation study.

flexible office

office landscape

combi-office

office use

Activity Theory

spatial attributes

flexible working

Författare

Antonio Cobaleda Cordero

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Maral Babapour Chafi

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Marianne Karlsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

International Journal of Human Factors and Ergonomics

2045-7804 (ISSN) 2045-7812 (eISSN)

Ämneskategorier

Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi

Annan teknik

Psykologi

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2020-02-05