A multi-criteria decision support method towards selecting feasible and sustainable housing renovation strategies
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

A. Serrano-Jiménez

Universidad de Sevilla

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Angela Barrios-Padura

Universidad de Sevilla

Journal of Cleaner Production

0959-6526 (ISSN)

Nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar renovering (SIRen)

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Formas, 2014-01-01 -- 2019-12-31.

Samsyn vid energirenovering: Hyresgästen i fokus

Energimyndigheten, 2019-11-13 -- 2020-06-30.

Centrum för management i byggsektorn (CMB), 2019-11-13 -- 2020-06-30.

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Energisystem

Miljövetenskap

DOI

10.1016/j.jclepro.2020.123588

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-18