Linkekartan. En värdering av tre lionjekartor ur ett resenärsperspektiv
Rapport, 1997

utvärdering

resenärsinformation

linjekarta

Författare

Marianne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Li A B E Wikström

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2020-09-03