Compact and Low Cost Linear Antenna Array for Millimeter Wave Automotive Radar Applications
Paper i proceeding, 2020

automotive radar

series fed array

antenna array

millimeter-wave

Författare

Imran Aziz

Uppsala universitet

Wan-Chun Liao

Chalmers, Elektroteknik, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

Hanieh Aliakbari

Lunds universitet

Winfried Simon

IMST GmbH

2020 14th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)

2020 14th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP)
Copenhagen, Denmark,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Läkemedelsbioteknik

Signalbehandling

Diskret matematik

DOI

10.23919/EuCAP48036.2020.9135772

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-23