Short term rentals as an industrial sharing economy.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Lisa Melander

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Ala Arvidsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Journal of Business and Industrial Marketing

0885-8624 (ISSN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Transport

Produktion

Energi

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2021-01-12