From channel management towards network coordination - changing perspectives on distribution arrangements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Lars-Erik Gadde

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Journal of Business and Industrial Marketing

0885-8624 (ISSN)

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Företagsekonomi

DOI

10.1108/JBIM-05-2020-0244

Mer information

Skapat

2021-02-12