Oxidized xylan additive for nanocellulose films–A swelling modifier
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Chonnipa Palasingh

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Anna Ström

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Anna Ström Group

Hassan Amer

Tiina Nypelö

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Wallenberg Wood Science Center (WWSC)

International Journal of Biological Macromolecules

0141-8130 (ISSN)

Oxiderad hemicellulosa för filmer och geler

Vetenskapsrådet (VR), 2018-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Materialkemi

Kardiologi

Infrastruktur

Chalmers materialanalyslaboratorium

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2021-03-29