Environmental effects on potentially valuable components of Ulva intestinalis along the Swedish coast
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2020

Författare

Joakim Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Sofia Raikova

Joshua Mayers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Sophie Steinhagen

Göteborgs universitet

Christopher J Chuck

Göran M Nylund

Göteborgs universitet

Eva Albers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Applied Phycology

Vol. 1 80-92

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

Vattenbehandling

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

DOI

10.1080/26388081.2020.1827454

Mer information

Skapat

2021-04-28