Nonproper intersection products and generalized cycles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Håkan Samuelsson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Elizabeth Wulcan

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Dennis Eriksson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

European Journal of Mathematics

2199-675X (ISSN) 2199-6768 (eISSN)

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2021-04-29